התקשר לטלפון 1-800-35-55-35
ביקורת מבנים
ביצוע בדיקה הנדסיתע”י מהנדס בניין מומחה
ביקורת מבנים
הכנת חוות דעת הנדסית.למידע על תכולת הדו”ח לחץ כאן
ביקורת מבנים
שליחת דו”ח ללקוחדוגמא לחוות דעת הנדסית כאן
ביקורת מבנים
מסירת חוות דעת הנדסית לקבלן.התייעצות עם עו”ד מקצועי במידת הצורך.
ביקורת מבנים
יש הסכם עם הקבלן לתיקון
הליקויים?
כן לא
ביקורת מבנים ביקורת מבנים
פניה לערכאות משפטיות.
השגת הסכם עם הקבלן.ניתן לקבל שירותי בוררות. כן הקבלן רוצה להגיע לפשרה?
לא
המשך ערכאה משפטית.ליווי משפטי וסיוע מקצועי, הופעהכעדים מומחים.
תיקון ליקוייםאו מתן פיצוי כספי גם בגיןהליקויים שלא ניתן לתקן. פסק דין.
ביקורת הנדסית חוזרת לאחר
התיקונים.
בדיקה על כך שכל התיקונים בוצעו ובאיכות הנדרשת.סיום.(בסיפוק המלא של הלקוח).

 

למידע נוסף –ביקורת מבנים