” תודה על חוות הדעת ההנדסית ,העוסקת בבית אותו בדעתנו לרכוש, שנעשתה ע”י המהנדס מר גנישב אלכסיי.


קבלנו חוות דעת מקצועית, מסודרת, מקיפה, ענינית ומאד יסודית, הנוגעת בכל התחומים החשובים ביותר ביחס למצבו של הבית.
הדוח, הכולל הערכות מחיר לתיקונים הנדרשים ,נותן לנו יכולת להעריך את מצבו של הבית וכדאיות הקניה מחד, ואת ההוצאות שיהיו לנו אחר קנייתו מאידך
בפגישה עם המהנדס אלכסיי גנישב נוכחנו שלפנינו אדם מקצועי מאד, אמין ויסודי,שנתן לסמוך על ממצאיו, ועל כל תודתנו. ”

19 במאי 2013