“אלכסיי – שלום. תודה על הדו”ח. עד כה עשית עליי רושם טוב ביותר, ובעזרת ה’ אמליץ עליך לחבריי, כשיזדקקו לביקורת מבנה. שבת שלום.”

חיים נ.