” לכבוד אלגן הנדסה,
ברצוננו להודות על השירות לו זכינו לקבל מכם בבדיקת הנכס אשר ברצוננו לרכוש מקצועיות, יסודיות, מתן דיווח מהיר וברור ואף נעימות.


אנחנו מרגישים בע”ה נוחים ובטוחים לגשת לביצוע העיסקה על בסיס הבדיקה שערכתם עבורנו.
בברכה, אייל נ. ירושלים “