להלן תרשים זרימה של שירותי הבדיקה וביקורת המבנים שאנו מציעים

 

 

ייעוץ ראשוני והזמנת בדיקה הנדסית
1-800-33-55-35

או לחץ כאן.
ביקורת מבנים
ביצוע בדיקה הנדסית
ע”י מהנדס בניין מומחה
ביקורת מבנים
הכנת חוות דעת הנדסית.
למידע על תכולת הדו”ח לחץ כאן 
ביקורת מבנים
שליחת דו”ח ללקוח
דוגמא לחוות דעת הנדסית כאן
ביקורת מבנים
מסירת חוות דעת הנדסית לקבלן.
התייעצות עם עו”ד מקצועי במידת הצורך.
ביקורת מבנים
יש הסכם עם הקבלן לתיקון הליקויים?
כן לא
ביקורת מבנים ביקורת מבנים
פניה לערכאות משפטיות. 
השגת הסכם עם הקבלן.
ניתן לקבל שירותי בוררות.
כן הקבלן רוצה להגיע לפשרה?
לא
המשך ערכאה משפטית.
ליווי משפטי וסיוע מקצועי, הופעה
כעדים מומחים.
תיקון ליקויים
או מתן פיצוי כספי גם בגין
הליקויים שלא ניתן לתקן.
פסק דין.
ביקורת הנדסית חוזרת לאחר התיקונים.
בדיקה על כך שכל התיקונים בוצעו ובאיכות הנדרשת.
סיום.
(בסיפוק המלא של הלקוח).

 

למידע נוסף – ביקורת מבנים