איתור סדקים

פורסם על ידי: קטגוריות: שירותי הבדק

אחד מהליקויים הקשים ביותר ,אשר נתגלים במבנה במשך בדיקת בדק בית, הינו דפורמציה של חלקי ורכבי המבנה. הדפורמציה פוגעת בתפקוד המבנה, ועלולה לגרום לסדקים […]