בשנים האחרונות הולכת ועלה ההבנה כי הקרינה בסביבת האנטנות הסלולריות הפכה לאחד המפגעים הקשים של התקופה. עם עליית המודעות לסכנות הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מאנטנות סלולריות (גלויות וסמויות) ומקווים של מתח גבוה של רשת החשמל בקרבת הנכס, חיוני לבצע בדיקות מקיפות לבדיקת עוצמת הקרינה למען בריאות המשפחה והילדים. בדק בית לבדיקת קרינה סלולרית ימפה את מצב הקרינה ויאבחן את ההשלכות של עוצמת הקרינה על ירידת ערך הנכס. הבדיקות המבוצעות על ידי חברת אלגן בדק בית, מבוצעות על יד מומחים למפגעי סביבה אלקטרומגנטיים וכימיים, באמצעות ציוד מתקדם בעל סף רגישות גבוה במיוחד, תוך ציון והתייחסות לסטנדרטים המחמירים בעולם.

 

מאמר נוסף על ליקויי סדקים