ליקויי בטיחות הינם ליקויי בניה הקשורים לבטיחות דיירי הבית.

לרוב יהיו אלו ליקויי בניה שיכולים להוות בעיה בטיחותית ממדרגה ראשונה – בעיה בחפירת היסודות, שימוש לא נכון בחומרי גלם, התעלמות מתקן של עומסים שונים. כפי שניתן לשער, ליקויי בטיחות עשויים במקרים חמורים לסכן חיים וחשוב מיוחד לאתר את קיומם בהקדם.