ליקויי חשמל כוללים  התקנת לוחות חשמל בצורה לא תקנית, העברת חוטי חשמל וחווט באופן לא בטיחותי, אי שימוש בהארקה, חוסר בנקודות חשמל לעומת המפרט.