החל משנות התשעים התפתחה בקרב רוכשי הדירות בישראל מודעות באשר לזכויותיהם ואפשרויותיהם לכפות על הקבלן מילוי התחייבויותיו החוזיות.  אך עדיין מוצאים עצמם רוכשי דירות רב ים מופקרים ומרומים על ידי הקבלן שלהם  ויש לאכוף גם על ענף זה חוקים ודינים קפדניים במיוחד.  מכל מקום, עומדים היום לרשות הבונים והרוכשים על סוגיהם, חברות רבות של בדק בית וביקורת מבנים  המתמחות בסיוע לרוכשי הדירות  בנושא וכל רוכש דירה מקבלן יכול למצוא כיום משרד שיתאים לצרכיו ויפיק עבורו דוח בדק בית.

 

מתי כדאי להזמין חברת בדק בית?

מן הנכון יהיה להזמין בדיקות לפחות בשלבי סיום השלד (האמור להיות מבוקר על ידי המתכנן), האיטום האינסטלציה, הטיח הריצוף והגמר.

 

כמובן שאלו הרואים את הנולד – פונים לייעוץ בשלב התכנון, בחירת הקבלן וחתימת החוזה ואישור המפרט הטכני ולאור תוצאות הבדיקה המקדמית – מחליטים באם וכיצד לפקח על הקבלן במהלך הבניה.

 

לאתר של חברת בדק בית המקורית –

 

http://www.bedekb.co.il/