בדיקת שלד מבנה – איתור ליקויים בשלד בניין

בניית בית הינה תהליך מורכב ורב שלבים, ונדרשת עבודה יסודית על מנת להשלים את הפרויקט באופן מיטבי ולהימנע מליקויי בנייה. הליקויים עשויים להתרחש בכל אחד משלבי הבנייה, החל מן היסודות ועד להתקנת האריחים באמבטיה, כאשר כל פעולה שלא בוצעה כראוי יש לחזור ולבצעה מחדש. אמנם קיימים ליקויים שניתן להשלים עימם, כדוגמת סטייה מגוון צבע הקירות, אולם מנגד ישנם ליקויים מהותיים לאיכות החיים ולבטיחות המבנה, ואלו מחייבים בדיקה מקצועית ומקיפה. דוגמא בולטת לליקויים מסוג זה הינם ליקויים בשלד המבנה.

מהו שלד בניין

שלד בניין הינו המעטפת החיצונית של הבית והחלק החשוב ביותר במבנה, בהיותו נושא את כל עומס המשקל ורכיבי הבית האופקיים והאנכיים כאחד. שלד הבניין מתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקטור ומורכב , לדוגמה בשיטת בנייה קונבנציונלית,בין היתר מעמודים, יסודות, רצפה, קורות, קירות, גג ותקרה העשויים בעיקר מבטון, בטון מזוין, פלדה וברזל. עלות השלד עצמו מהווה כארבעים אחוזים מהעלות הכללית של בניית הבית, וזאת עקב השימוש גם בחומרי גלם ובמרכיבי בנייה יקרים. שלד הבניין אמור להיות עמיד בפני תזוזות קרקע , תזוזת יסודות, רוחות חזקות, שינויי טמפרטורה, סערות ורעידות אדמה, ולכן בנייה נכונה של השלד הינה הכרחית עבור כל מבנה.

למה מיועדת בדיקת שלד המבנה

בדיקת שלד בניין מיועדת לוודא את תקינות עבודתו של קבלן הבנייה בשתי קטגוריות עיקריות: האם איכות בניית השלד עומדת בתקנים הנדרשים בחוק, והאם השלד אכן נבנה בהתאם לתוכניות הבנייה שלו. את בדיקת שלד הבניין מבצע מהנדס הבניין שנשכר על ידי בעלי הבית, ומומלץ להיעזר בשירותיו גם לאורך כל תהליך הבנייה, כך שיוכל לפקח בכל שלב על רמת הביצוע של עבודות הקבלן.

אבחון וטיפול בליקויי שם המתגלים בשלד בניין

פגיעה בשלד הבניין הינה בעיה חמורה ביותר ועל ליקויי השלד הנפוצים נמנים סדקים, תזוזה ושקיעה של הבניין. בעיות אלו ואחרות עשויות להיווצר עקב תכנון לקוי, שימוש בחומרים בלתי תקניים וכן בניה לא נכונה, רשלנית ושלא על פי התוכניות. מדובר בבעיות חמורות וחשוב לאבחן אותן בזמן בעזרת מהנדס הבניין אשר יבצע בדיקת שלד מבנה. בסיום הבדיקה יוגש דו”ח מפורט הקובע את עמידותו ותקינותו של השלד, ובמידה שקיימים ליקויים הם יפורטו בדו”ח לצד הליכי התיקון והעלויות הנדרשות עבורם. כמו כן, על מנת להוכיח באופן ברור כי ליקויי הבנייה נובעים מעבודות הקבלן, חשוב לבצע בדיקות אלו במהלך ובסיום הבנייה. יש לציין כי ,במידה ונתגלו ליקויים ,מחויב הקבלן על פי חוק לשאת בנטל עלויות התיקון, או לפצות את בעלי הבית עבור עבודתו הלקויה.

בדיקה לאיתור ליקויים בשלב בניין או מבנה עושים עם חברת אלגן הנדסה!