מה פירוש המושג בדק בית?

בדק בית הינו ביטוי אשר מוכר לרבים מאיתנו בהקשר של בדיקת ליקויי בניה, ביקורת מבנים, בדיקות המתבצעות על ידי צוות מהנדסים, בדירה חדשה או בדירה ישנה, ובבתים לפני קנייה. בדק בית כולל בדיקת רטיבות בקירות הבית, בדיקות אקוסטיקה, איתור ליקויי רטיבות, איתור נזילות וכך הלאה.

עבור האדם הממוצע, רכישת דירה חדשה או קניית דירה מיד שנייה זוהי הוצאה כספית גדולה מאוד, לרוב ההוצאה הכספית הגדולה ביותר שהוא מבצע במהלך חייו. מרביתנו בודקים היטב את כל בגד ובגד בחנות לפני שאנו מחליטים לקנותו, ואת המכונית לוקחים לבדיקה במכון בדיקה. קל וחומר שרגע לפני שאנו עומדים לבצע את הרכישה הגדולה של חיינו עלינו לבדוק היטב את טיב ואיכות הסחורה. לכן, רגע אחד לפני חתימת החוזה וקניית הנכס, עלינו להזמין את שירותיה של חברת בדק בית.

בדק בית – מהו ובמה חשיבותו

בדק בית הוא סקר הנדסי של מבנה. מטרת בדק הבית היא לבדוק ולאתר ליקויי בנייה. במידה ונמצאו ליקויי בנייה, הם יוצגו ע"י החברה המבצעת את בדק הבית בפני רוכש הדירה הפוטנציאלי. בדק בית מקצועי יציג תמונה הנדסית אמיתית ומקצועית של הדירה, כאשר הממצאים מפורטים בדו"ח הנדסי או בחוות דעת.

בדק בית, מהיותו בדיקה הנדסית, חייב להתבצע ע"י מהנדס בניין המומחה בתחום ביקורת מבנים ואיתור ליקויי בנייה. קיימים מאות תקנים, שפורסמו ע"י מכון התקנים הישראלי, תקנות התכנון והבנייה וחוקי הבנייה השונים, אשר מתחדשים ומתעדכנים מעת לעת. רק מהנדס מקצועי ומיומן יוכל להפיק עבורכם דו"ח בדק בית מושלם.

בדק בית – מה כתוב בדו"ח

בדו"ח בדק הבית שתקבלו קיימים מספר סעיפים. בסעיפים הראשונים תתואר הדירה על כל חלקיה, לרבות כל חדר או חלק בנוי אחר (כולל הגינה). בהמשך דו"ח בדק הבית יפורטו כל ליקויי הבנייה הגלויים והסמויים שנתגלו במהלך בדיקת הדירה. כל ליקוי בנייה שאותר בבית ירשם תחת סעיף משלו, תוך ציון ליקוי הבנייה הספציפי. כמו כן, יפורטו דרישת החוק או התקן המחייבים את חברות הבנייה. בהמשך לתיאור ליקויי הבנייה תירשמנה עלויות תיקון הליקויים. בסיום דו"ח בדק הבית ירשם סך כל עלות ליקויי הבנייה שנתגלו בבית עפ"י חוות דעתו של המומחה, שערך את הדו"ח ואת התחשיב הכספי.

בדק בית – בדיקת דירה חדשה וגם "יד שנייה"

שירותי בדק בית מיועדים לכל רוכשי הדירות – חדשות ו"יד שנייה" גם יחד. אלו וגם אלו צריכים לבצע בדיקת דירה (או בית) יסודית ע"י מומחה לאיתור ליקויי בנייה וליקויי מבנים.

לרוכשי דירה חדשה או בית חדש – דו"ח בדק בית משרת את האינטרסים של רוכש דירה מהקבלן. דו"ח בדק בית מהווה בסיס להתדיינות לגבי אופן ביצוע התיקונים ו/או קבלת פיצוי כספי בגינם מהקבלן. במקרים רבים מתגלעות בעיות בהתדיינות מול הקבלן בעקבות תוצאות דו"ח בדק הבית ואיתור ליקויי בניה שונים. במצבים מסוימים הנושא מגיע לדיון בבית המשפט. לפיכך, חשוב ביותר שהמבצע את בדק הבית יהיה מומחה אמיתי בנושא איתור ליקויי בנייה, כזה שיצליח להעביר נאמנה את חוות דעתו המקצועית במהלך חקירתו כעד מומחה בבית המשפט.

במקרה של רכישת דירה מ"יד שנייה" – דו"ח בדק בית הוא כלי המאפשר לרוכש הפוטנציאלי להפעיל שיקול דעת באשר לתיקונים שיידרש לבצע בדירה. כמות ליקויי הבנייה משפיעה על הפחתת מחיר העסקה, בכפוף לאומדנים הכספיים הנדרשים לתיקון ליקויי הבנייה והמבנה השונים.

ברכישת דירה מ"יד שנייה" דו"ח בדק בית מציג בפני הרוכש מאפייני דירה הנדסיים, שמרביתם "סמויים" לרוכש הסטנדרטי אך גלויים לעיניו של הבודק המקצועי. גם במקרה של בדק בית בדירת "יד שנייה" חשוב להיעזר במומחה אמיתי, מקצועי ומיומן באיתור ליקויי בנייה וליקויים מבניים, שכן דו"ח בדק בית הינו מסמך משמעותי, שבכוחו להכשיל עסקה או לחילופין לעודד רכישת מבנה בעייתי, הסובל מליקויי בנייה ומחייב השקעת סכומי כסף גדולים לצורך שיקומם.

בדק בית – על מי "לבנות" וכמה זה עולה לנו

כמו בכל מקצוע אחר, ובשל המשמעות התקציבית של עסקה לרכישת בית – חשוב להבין את הדקויות ויש להיות מודעים לחשיבות המומחיות והמקצועיות של החברה שתבצע עבורכם בדק בית ואיתור ליקויי בנייה ומבנה. עדיף לשלם מעט יותר ולהבטיח קבלת דו"ח בדק בית מקצועי ונכון.

יש לבצע סקר שוק בתחום חברות בדק בית ואיתור ליקויי בנייה, לשקול המלצותיהם של המעורים בענף כמו קבלנים, עורכי דין המטפלים בנדל"ן ומהנדסים. יש לדרוש מחברות בדק הבית להציג המלצות של לקוחות מרוצים, וניתן אף לבקש מהן להציג דוגמאות פסקי דין במשפטים בהם נבחנה חוות דעת בדק בית של אותה חברה.

זכרו! רכישת נכס היא לרוב עסקה של פעם אחת בחיים. אל תפספסו אותה בשל שיקול דעת מוטעה בבחירת המומחה לביצוע בדק בית ו- בדיקת הדירה

קנייה מוצלחת!!!

Table of Contents