תקופת בדק לאחר סיום בנייה (שנת בדק)

מאמר זה מסביר את המושג תקופת הבדק, שנת בדק או חוק הבדק  לאחר סיום בנייה על ידי קבלן. תקופת הבדק או חוק הבדק היא למעשה תקופת האחריות הניתנת ע"י הקבלן המבצע את בנית הבית. לכל סעיף בבנייה יש את תקופת הבדק הספציפית שלו.
תקופת הבדק או חוק הבדק היא אחריות משפטית שעליה מחויב הקבלן אצל רשם הקבלנים. קבלן הרשום ברשם הקבלנים נותן את תקופת הבדק על פי ה"אמנה" שיש לו עם רשם הקבלנים. במידה והקבלן המבצע לא עומד בדרישות התקן בעל הבית יכול לפנות גם ל"רשם הקבלנים" כעזרה בתביעתו נגד הקבלן . אחריות הקבלן לגבי תיקון ליקויי בנייה שהתגלו – וכן זמן האחריות חייבים להופיע בחוזה הנחתם עמו .


להלן פירוט תקופת הבדק או חוק הבדק :


ליקויי צנרת – שנתיים
ליקויי רטיבות – שלוש שנים
ליקויים הקשורים ל:מכונות , מנועים או דודים – שלוש שנים .
ליקויי קילוף או חיפויים, חדרי מדרגות – שלוש שנים.
ליקויים הקשורים ל: שקיעת מרצפות קומת קרקע – שלוש שנים.
ליקויי שקיעת מרצפות בחניות , במדרכות , בשבילים ובשטחי הבניין – שלוש שנים .
ליקויי סדקים עוברים בקירות ותקרות – חמש שנים.
ליקויי קילופים ניכרים בחיפוים חיצונים – שבע שנים .
נזקים המתגלים לאחר תקופת הבדק : במידה והוכח כי נזקים אלו נגרמו בעקבות עבודה לא נכונה או בעקבות שימוש בחומרים לא נכונים או לא תקניים – שלוש שנים אחרי תקופת הבדק .